Καλώς ήρθατε!

25-08-2016: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έληξε! Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση, μπορούν να εκτυπώσουν την αίτησή τους έως την Τρίτη 30-08-2016 και ώρα 15:00.

18-08-2016: Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε την προκήρυξη για θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σ.Δ.Ε..

Σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού από την Πέμπτη 18-08-2016 μέχρι την Πέμπτη 25-08-2016 στις 12 το μεσημέρι. Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ΚΑΜΙΑ αλλαγή δεν γίνεται δεκτή. Από την Πέμπτη 25-08-2016 και ώρα 13:00, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εκτυπώσουν την αίτησή τους, η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων και έως την Τρίτη 30-08-2016 και ώρα 15:00 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποστείλει εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους.


05-08-2016: Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για θέση Υποδιευθυντή σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) ή Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), καθώς και για θέση Διευθυντή σε 6 συγκεκριμένα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε:

Σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις για θέση Υποδιευθυντή ή Διευθυντή από την Παρασκευή 05-08-2016 μέχρι την Πέμπτη 18-08-2016 στις 12 το μεσημέρι. Στο διάστημα αυτό, κάθε υποψήφιος που έχει λογαριασμό μπορεί να αλλάζει οποιοδήποτε στοιχείο της αίτησής του. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ΚΑΜΙΑ αλλαγή δεν γίνεται δεκτή. Από την Πέμπτη 18-08-2016 και ώρα 15:00, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εκτυπώσουν την αίτησή τους, η οποία θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου του συστήματος υποβολής αιτήσεων και έως την Τετάρτη 24-08-2016 και ώρα 15:00 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποστείλει εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της αίτησής τους μαζί με το φάκελο των δικαιολογητικών τους.

Για τεχνικά προβλήματα, μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr. Για άλλα θέματα, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 213-1311635,636,639,619,696 κατά τις ώρες 9:00 - 15:00. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να διαβάσουν προσεκτικά τις προκηρύξεις, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες τηλεφωνικές επικοινωνίες για ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από τις προκηρύξεις.

Οποιαδήποτε αίτηση που δεν έχει εκτυπωθεί μέσω της εφαρμογής, ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή.