Καλώς ήρθατε!

5-12-2016: Ανακοινώθηκε ο οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε. εδώ.

21-11-2016: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. εδώ.

15-11-2016: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε. εδώ.

17-10-2016: Ανακοινώθηκε ο οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων Εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε. εδώ.

21-09-2016: Ανακοινώθηκε ο οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων Διευθυντών 6 Σ.Δ.Ε. εδώ.

13-09-2016: Ανακοινώθηκε ο οριστικός αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. εδώ.

08-09-2016: Ανακοινώθηκε ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων Διευθυντών 6 Σ.Δ.Ε. εδώ.

30-08-2016: Η προθεσμία για την εκτύπωση της αιτήσεων και αποστολή φακέλων με δικαιολογητικά για θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έληξε! Με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την εξέλιξη της διαδικασίας.

25-08-2016: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έληξε! Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση, μπορούν να εκτυπώσουν την αίτησή τους έως την Τρίτη 30-08-2016 και ώρα 15:00.

18-08-2016: Στο σύστημα αυτό μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε την προκήρυξη για θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σ.Δ.Ε..